Välkommen till

DreamCenter Church

Vi är en kristen gemenskap med socialt fokus som vill göra skillnad på Hisingen. Vi är en del av Smyrnaförsamlingen i Göteborg och är nära kopplade till DreamCenter och dess verksamhet i Kvillebäcken. Vi firar Gudstjänst i samma fastighet och arbetar nära varandra i den dagliga verksamheten. Genom tron på Jesus Kristus kan våra gemensamma drömmar om en förvandlad stad förverkligas!

Vi finns i gamla S:t Matteuskyrkan på Herkulesgatan 28 – tio minuters promenad från Hjalmar Brantingsplatsen. Lokalerna rymmer kyrka med caféavdelning, Second Hand och vintage-butiken DreamStore, en musikstudio samt trivselytor.

Vi tror på Jesus


Att han lever och kan frälsa, befria, hela och hjälpa oss att hitta rätt kurs i våra liv.


Vi vill:

  • Vara evangeliecentrerade. Det till synes ”banala” budskapet att Jesus dog istället för oss är en Guds kraft som förvandlar.
  • Vara till särskilt för dig som kanske inte är så van vid kyrkan.
  • Hjälpa varandra att hitta och utnyttja de talanger som Gud utrustat oss med.
  • Att våra gudstjänster präglas av närhet, delaktighet och tillbedjan/lovsång samt av en balans mellan struktur och spontanitet.
  • Alltid erbjuda möjlighet till förbön (bön för personliga saker). Vi tror på – och ser – mirakel därför att Gud är den Han är!
  • Hjälpa dig som redan tror på Jesus att praktisera det du redan vet. Genom att till exempel ”skugga” utomhusteamen kan du i din egen takt börja träna dig i att berätta för andra vad Jesus betyder för dig. Du kan praktisera din tro på Jesus på ett nytt sätt precis som de första kristna gjorde.

Veckoschema

MÅNDAGAR, 17:00 – 21:00

Speaker’s Corner (öppen scen).
Fritidsverksamhet för ungdomar.
Mobilt kaffeteam på Hjalmar Brantingsplatsen.

TISDAGAR

10:00 – 14:00, LP-kontakt.
14:00 – 17:00, Second Hand-butiken DreamStore öppen.
13:00 – 16:00, Samtal med medmänniska. Bokas i DreamStore.

ONSDAGAR

11:00 – 18:00, Second Hand-butiken DreamStore öppen.
12:30 – 14:00, DC-lunch för behövande.
17:00 – 18:00, Fotboll (för föreningslösa ungdomar).
18:00 – 19:00, Bön och lovsång.
19:00 – 20:00, Celebrate Recovery® – tolvstegsmöte på kristen grund (öppen grupp).

TORSDAGAR

18:00 – 20:00, Celebrate Recovery® – tolvstegsmöte på kristen grund (stängd grupp).

FREDAGAR

13:00 – 16:00, Second Hand-butiken DreamStore öppen.
13:00 – 16:00, Samtal med medmänniska. Bokas i DreamStore.
13:00 – 15:00, DC-bröd och matutdelning.
17:00 – 21:00, Fritidsverksamhet för ungdomar.

LÖRDAGAR, 11:00 – 16:00

Second Hand-butiken DreamStore öppen.
Loppis öppen jämna veckor.

SÖNDAGAR

13:00 – 17:00, Se DreamStores sociala medier vilka söndagar det är aktuellt.
17:00 – 18:30, Gudstjänst.