Välkommen till DreamCenter Church!

Vi är en kristen gemenskap med socialt fokus som vill göra skillnad på Hisingen. Vi är en del av Smyrnaförsamlingen i Göteborg och är nära kopplade till DreamCenter och dess verksamhet i Kvillebäcken. Vi firar Gudstjänst i samma fastighet och arbetar nära varandra i den dagliga verksamheten. Genom tron på Jesus Kristus kan våra gemensamma drömmar om en förvandlad stad förverkligas!

Vi finns i gamla S:t Matteuskyrkan på Herkulesgatan 28 – tio minuters promenad från Hjalmar Brantingsplatsen. Lokalerna rymmer kyrka med caféavdelning, Second Hand och vintage-butiken DreamStore, en musikstudio samt trivselytor.

Gudstjänst på söndag i DreamCenter Church kl. 17:00.

Vi tror på Jesus

Att han lever och kan frälsa, befria, hela och hjälpa oss att hitta rätt kurs i våra liv.

Vi vill:

  • Vara evangeliecentrerade. Det till synes ”banala” budskapet att Jesus dog istället för oss är en Guds kraft som förvandlar.
  • Vara till särskilt för dig som kanske inte är så van vid kyrkan.
  • Hjälpa varandra att hitta och utnyttja de talanger som Gud utrustat oss med.
  • Att våra gudstjänster präglas av närhet, delaktighet och tillbedjan/lovsång samt av en balans mellan struktur och spontanitet.
  • Alltid erbjuda möjlighet till förbön (bön för personliga saker). Vi tror på – och ser – mirakel därför att Gud är den Han är!
  • Hjälpa dig som redan tror på Jesus att praktisera det du redan vet. Genom att till exempel ”skugga” utomhusteamen kan du i din egen takt börja träna dig i att berätta för andra vad Jesus betyder för dig. Du kan praktisera din tro på Jesus på ett nytt sätt precis som de första kristna gjorde.

”Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta.”

Johannesevangeliet 6:35

Veckoschema

MÅNDAGAR, 17:00 – 21:00

Speaker’s Corner (öppen scen).
Fritidsverksamhet för ungdomar.
Mobilt kaffeteam på Hjalmar Brantingsplatsen.

TISDAGAR

10:00 – 14:00, LP-kontakt.
13:00 – 16:00, Second Hand-butiken ”DreamStore” öppen.
13:00 – 16:00, Samtal med medmänniska. Bokas i DreamStore.

ONSDAGAR

11:00 – 18:00, Second Hand-butiken ”DreamStore” öppen.
12:30 – 14:00, DC-lunch för behövande.
17:00 – 18:00, Fotboll (för föreningslösa ungdomar).
18:00 – 19:00, Bön och lovsång.
19:00 – 20:00, Celebrate Recovery® – tolvstegsmöte på kristen grund (öppen grupp).

TORSDAGAR

18:00 – 20:00, Celebrate Recovery® – tolvstegsmöte på kristen grund (stängd grupp).

FREDAGAR

13:00 – 16:00, Second Hand-butiken ”DreamStore” Öppen.
13:00 – 16:00, Samtal med medmänniska. Bokas i DreamStore.
13:00 – 15:00, DC-bröd och matutdelning.
17:00 – 21:00, Fritidsverksamhet för ungdomar.

LÖRDAGAR, 10:00 – 15:00

Second Hand-butiken ”DreamStore” Öppen.
Loppis öppen jämna veckor.

SÖNDAGAR

17:00 – 18:30, Gudstjänst.

Rulla till toppen